Referenser


 

Brottsförebyggande rådet BRÅ
Ombyggnation av entréer
Stockholm | BRÅ

 

Hälla
Handelsfastigheter, ca 4000 kvm
Västerås | Alecta

 

Orminge centrum
Ombyggnation
Orminge | Löfcap

 

Ny fastighet Orminge Torg
Bostäder, kommersiella lokaler, bibliotek och parkeringsgarage
Orminge | Löfcap

 

Kv Lejonet
Ombyggnation för butiker och kontor samt fasadrenovering
Uppsala | Vasakronan

 

Översten
Ombyggnation av äldre fastigheter för kontor till läkemedelsverket
Vasakronan | Uppsala

 

Kv Dressinen
Utredning, förnyelse av före detta SCAN
Uppsala | Industrihus

 

Kontorshus
Tillbyggnation och renovering
Uppsala | Byggconstruct

 

Haninge centrum
Ombyggnation för HM, Stadium och Lindex
Stockholm | Grosvenor

 

Bolandsgatan 20, Handelsfastighet
Utveckling av handelsfastighet, ca 13 500 kvm
Uppsala | Aspholmen

 

Kv Kransen
Ombyggnation innerstadskvarter, butik och kontor
Uppsala | Vasakronan

 

Veddesta
Om- och tillbyggnation av industrihus för tryckeri
Järfälla | Stendörren

 

Läkemedelsverket
Ombyggnation för kontor, 60 arbetsplatser
Uppsala | Vasakronan

 

Regionkontor ÅF
Ombyggnation
Uppsala | Vasakronan

 

Bystronics
Nybyggnation
Rosersberg | Stendörren

 

Fotocellen
Om- och tillbyggnation av industrihus för serviceverkstad och kontor Vattenfall
Högdalen | Stendörren

 

Tufvassons transformatorfabrik
Ombyggnation och anpassning för nya arbetsmetoder
Sigtuna | Sigtuna kommun

 

Kungsgatan
Fastighetsutveckling, från 10 000 till 100 000 kvm för handel, kontor och bostäder
Uppsala | Klövern | PG Sabel

 

Arla Foods
Om- och tillbyggnation processhall, kyllager m.m.
Stockholm | Arla Foods

 

Arla Foods
Om- och tillbyggnation processhall, kyllager m.m.
Jönköping | Arla Foods

 

Arla Foods
Om- och tillbyggnation för kyllager
Göteborg | Arla Foods

 

Kv Hästen
Omdaning av kontor och affärslokaler
Vasakronan | Uppsala