Referenser


 

Förskola Magistervägen
Utredning om- och tillbyggnation för 6 avdelningar förskola, FU
Hallstavik | Norrtälje kommun

 

Rodengymnasiet
Utveckling av gymnasieskola 18 000 kvm, program och fastighetsutveckling
Norrtälje | Norrtälje kommun

 

Manillaskolan
Döv- och teckenspråksskola, nybyggnation
Stockholm | Specialpedagogiska myndigheten

 

Lommarskolan
Utredning F-6 skola och förskola, ombyggnation och fastighetsutveckling
Norrtälje | Norrtälje kommun

 

Elmsta skola och förskola
Utredning för utökning till F-9 skola samt utökning av förskola
Väddö | Norrtälje kommun

 

Parkskolan/Språklådan
Programutredning, ombyggnation för särskola, tal- och hörselnedsättning
Uppsala | Uppsala kommun

 

Vallmons förskola
4 avdelningar, nybyggnation
Märsta | Sigtuna kommun

 

Kunskapens hus
Ombyggnation NV-program
Märsta | Sigtuna kommun

 

Stockholm International School
Programutredning för F-12 skola
Stockholm | SIS

 

Framtidens F-9 skolor
Lokalprogram, programutredning av framtidens F-9 skolor
Uppsala | Uppsala kommun

 

Svanbergaskolan
Programutredning, bygghandlingar, om- och tillbyggnation för F-9 skola
Norrtälje | Norrtälje kommun

 

Olika skolor i Stockholm
Utredningar och ombyggnationer av olika skolor i Stockholm
Stockholm | SISAB

 

Framtidens slöjdlokaler
Lokal-/funktionsprogram
Uppsala | Uppsala kommun

 

Eddaskolan
Om- och tillbyggnation F-6
Märsta | Sigtuna kommun

 

Alsike skola
Nybyggnation, etapp 3
Knivsta | Knivsta kommun

 

Nannaskolan
Om- och tillbyggnation musikskola klass 4-9
Uppsala | Uppsala kommun