Referenser


 

Kv Diset
Utveckling av bostadsområde
Uppsala | JM Bygg

Rikshem, Gottsunda
Nybyggnation 350 bostäder
Uppsala | Rikshem

 

Elverket
Utredning nya bostäder
Södertälje | HSB

 

Kungsgatan
Bostäder, kontor, handel och stadsförnyelse
Uppsala | Klövern