Referenser


 

Löwenströmska
Ombyggnation av äldre byggnad för äldreboende, ca 15 000 kvm
Upplands Väsby | Savana

 

Psykiatrins hus
Inredningsuppdrag av ny fastighet ca 35 000 kvm
Uppsala | Landstingsservice

 

Akademiska sjukhuset
Nya lokaler för lab, forskning, utbildning och kontor
Uppsala | Landstingsservice

 

P-garage
Akademiska sjukhuset
Uppsala | Landstingsservice

 

LSS-boende
Typbostäder, nybyggnation
Norrtälje | Norrtälje kommun

 

Kv Ekipaget
Vårdboende, 100 rum, nybyggnation
Sollentuna | Sollentunahem

 

Bojen
Avlastningsboende, nybyggnation
Östhammar | Landstingsservice

 

Flogsta vårdcentral
Ombyggnation
Uppsala | Landstingsservice | Ap fastigheter

 

Kv Idun
Vårdbostäder, nybyggnation
Uppsala | Uppsalahem AB

 

Ljunggården
Ombyggnation av äldreboende
Enköping | Enköpings hyresbodstäder