2018.png

 

Brottsförebyggande rådet BRÅ
Ombyggnad av entréer
Stockholm | BRÅ


Kv. Fyren
Obyggnad bef handelshus
Uppsala | Castellum

 

Kv, Lejonet
Ombyggnation för butiker och kontor samt fasadrenovering
Uppsala | Vasakronan


Ledningscentral för polismyndighet
Ombyggnation
Ort | Castellum2017.png

 

Orminge Torg
Bostäder, kommersiella lokaler, bibliotek, parkeringsgarage
Omringe | Löfcap

 
2016.png

 

Hälla
Handelsfastighet ca 4000 kvm
Västerås | Alecta

2015.png

 

Bolandsgatan 20
Fastighetsutveckling ca 13500 kvm
Uppsala | AspholmenHusbyborg
Nybyggnation B2B, kontor/logistik
Uppsala | Aspholmen

Kontorshus
Tillbyggnad och renovering
Uppsala | Byggconstruct

 

Kungsgatan
Fastighetsutveckling, från 10000 till 100000 kvm
för handel, kontor och bostäder
Uppsala | Klövernl | PG Sabel


Kv. Klostret
Fastighetsutveckling butiksvåning
Uppsala | Lundbergs


Haninge centrum
Ombyggnad för HM, Stadium, Lindex
Stockholm | Grosvenor