2018

 

2017

 

2016

 

2015

Brottsförebyggande rådet BRÅ
Ombyggnad av entréer
Stockholm | BRÅ


Kv. Fyren
Obyggnad bef handelshus
Uppsala | Castellum

Orminge Torg
Bostäder, kommersiella lokaler, bibliotek, parkeringsgarage
Omringe | Löfcap

Hälla
Handelsfastighet ca 4000 kvm
Västerås | Alecta

Kungsgatan
Fastighetsutveckling, från 10000 till 100000 kvm för handel, kontor och bostäder
Uppsala | Klövernl | PG Sabel


Husbyborg
Nybyggnation B2B, kontor/logistik
Uppsala | Aspholmen

Kv, Lejonet
Ombyggnation för butiker och kontor samt fasadrenovering
Uppsala | Vasakronan

Bolandsgatan 20
Fastighetsutveckling ca 13500 kvm
Uppsala | AspholmenKv. Klostret
Fastighetsutveckling butiksvåning
Uppsala | Lundbergs

Ledningscentral för polismyndighet
Ombyggnation
Ort | Castellum


Kontorshus
Tillbyggnad och renovering
Uppsala | ByggconstructHaninge centrum
Ombyggnad för HM, Stadium, Lindex
Stockholm | Grosvenor