2018.png
 
2017.png
 
2016.png
 
2015.png
 

2014

 

2013

Brottsförebyggande rådet BRÅ
Ombyggnad av entréer
Stockholm | BRÅ


Kv. Fyren
Obyggnad bef handelshus
Uppsala | Castellum
Orminge Torg
Bostäder, kommersiella lokaler, bibliotek, parkeringsgarage
Omringe | Löfcap
Hälla
Handelsfastighet ca 4000 kvm
Västerås | Alecta
Kungsgatan
Fastighetsutveckling, från 10000 till 100000 kvm för handel, kontor och bostäder
Uppsala | Klövernl | PG Sabel


Husbyborg
Nybyggnation B2B, kontor/logistik
Uppsala | Aspholmen


Kontorshus
Tillbyggnad och renovering
Uppsala | Byggconstruct


Skärholmen centrum
xxxx
Stockholm | Grosvenor
Byggnads
Nybyggnation och inredningsuppdrag
Uppsala | Byggconstruct
Översten
Ombyggnad äldre fastighet, 2900 m2, på Uppsala Science Park för kontor till Läkemedelsverket.
Uppsala | Vasakronan


Stickspåret
Nybyggnad butik/kontorshus.
Uppsala | Aspholmen Fastigheter AB


 

Kv, Lejonet
Ombyggnation för butiker och kontor samt fasadrenovering
Uppsala | Vasakronan


Ledningscentral för polismyndighet
Ombyggnation
Ort | CastellumBolandsgatan 20
Fastighetsutveckling ca 13500 kvm
Uppsala | AspholmenKv. Klostret
Fastighetsutveckling butiksvåning
Uppsala | Lundbergs


Haninge centrum
Ombyggnad för HM, Stadium, Lindex
Stockholm | Grosvenor

Kv. Kransen.
Ombyggnad innerstadskvarter butik, kontor
Uppsala | Vasakronan
Kv. Hästen
Omdaning?? av kontor och affärslokaler, 5419 m2
Uppsala | VasakronanStaben
Totalombyggnad kontor ÅAC i kulturmärkt byggnad
Uppsala | Vasakronan