Skarholmen

 
 
X

Skarholmen

Hotell, restaurang och spa

Beställare: Skarholmen restaurang
Område: Uppsala
Skede: Idéstudie


Skarholmen har varit en viktig destination för Uppsalaborna sedan seklets början. Udden är en fantastisk plats med utsikt över Ekolns fjärd där människor roat sig och njutit i över 100 år. Tiden och kraven har dock förändrats vilket gör att Skarholmen är i stort behov av förnyelse för att möte dagens krav på destination. Vi har hjälpt beställaren att tolka visionen av en framtida mötesplats som kan erbjuda hotell, restaurang och spa som nås från både land och sjösida. Byggnaden kommer att vara Uppsalas entré från vattnet och måste erbjuda en attraktiv miljö för alla som söker sig till platsen.