Kattvikskajen

 
 

Kattvikskajen

Utveckling av ett nytt bostadsområde i Hudiksvall

 

Beställare: Lillskär
Område: Hudiksvall
Skede: Pågående


Ett 7 hektar stort område alldeles intill havet som beräknas rymma 450 bostäder, hyres såväl som bostadsrätter. Ett mindre antal radhus med möjlighet till eventuell äganderätt kommer också att byggas. Vårt kvarter kommer innehålla ca 70 bostadsrätter i varierande storlekar. Med utsikt över Hudiksvallfjärden, promenadavstånd till både centrum och resecentrum samt goda kommunikationer hoppas vi att detta område kommer att bli en ny målpunkt för Hudiksvallsborna. 

För oss har det varit viktigt att behålla den existerande byggnadskaraktären och respektera Hudiksvalls historia. Vi har inspirerats av de karakteristiska fiskebodarna som givit Hudiksvall sin välkända stadsprofil i utformandet av detta bostadsområde.