Ultuna Trädgårdsstad Förskola

 
 
X

Ultuna Trädgårdsstad Förskola

Ny förskola med plats för 108 barn

 

Beställare: Besqab
Område: Uppsala
Skede: Pågående


Ultuna förskola ligger på en kuperad tomt med mycket befintlig vegetation i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Byggnaden planeras för 6 avdelningar, tillagningskök , personalutrymmen och är på ca. 1000 kvm. Det är en yteffektiv planlösning med 7,5kvm barnyta/barn. Uttrycket knyter an till övrig bebyggelse i trädgårdsstaden och lador som tidigare fanns på platsen med sin träfasad i faluröd färg men i en modernare tappning med samtliga plåtarbeten i samma röda kulör. Gavlarna där sophus och utrymningstrappor är placerade inryms i den övriga volymen genom att omslutas av träribbor. Gården är en kombination av plana ytor och kuperad naturmark.