Sätunaskolan

 
 
X

Sätunaskolan

Ny skola i Märsta med flexibla undervisningslokaler

 

Beställare: Sigtuna kommun
Område: Märsta
Skede: Färdigställt 2008


Sätunaskolan är en nybyggnation av F-5 skola i Sigtuna. Det genomgående temat för dess gestaltning är rymden, vilket tydliggörs i byggnadsdetaljer och utsmyckningar. Skolan är disponerad av 4 st. hemvisten med flexibla väggar i respektive hemviste för variabla gruppstorlekar och inlärningsmiljöer. Hemvistena kretsar kring en mittkärna av mötesplats – matsal och estetiska verkstäder och bibliotek. Den pedagogiska skolmiljön bygger på transparens och flexibilitet i undervisningslokalerna. Det finns t ex möjligheten att variera rumsstorleken med ljudisolerade skjutväggar.