Frösundavik Förskola

 
 
X

Frösundavik förskola

Ny förskola med plats för 148 barn i vid Mälaren i Bålsta

 

Beställare: Håbo komun
Område: Bålsta
Skede: Färdigställt 2018


Frösundavik förskola stod klar i augusti 2018 och ger plats för 148 barn fördelat på 8 avdelningar i det nybyggda området Frösundavik intill Mälaren i Bålsta. Byggnaden är gestaltad för att passa in i omgivningen och den är utförd i naturliga och hållbara material såsom värmebehandlad träpanel, sedumtak och invändiga detaljer i furu. Barnen står i fokus och det är dom som tillför färg och rörelse till huset som utgör en neutral pannå. För att bryta upp byggnaden är den indelad i tre volymer, med en mittenvolym för gemensamma ytor samt kök och personalutrymmen. Projektet har utförts som partnering och verksamheten, pedagogerna som ska arbeta på förskolan har varit med från första skiss till inflytt.