Debutanten & Temmelburken

 
 
X

Debutanten & Temmelburken

Nybyggnation av två förskolor i Stockholm

 

Beställare: SISAB
Område: Stockholm
Skede: Färdigställt 2012


I uppdrag av SISAB togs en typförskola fram som sedan färdigställdes i tre exemplar Debutanten och Tammelburken 1 & 2. Förskolan har en yteffektiv planlösning med ett stort gemensamt torg på vardera plan.