Blå Korset

 
 

Blå Korset

Restaurang, tillagningskök och konferens
för Akademiska sjukhuset

Beställare: Landstingsservice Uppsala
Område: Uppsala
Skede: Pågående


Förslag till ny restaurang och produktionskök för Akademiska sjukhuset. Här skapas även ett bibliotek, kunskapscentrum och konferenscenter. Byggnaden skapas i två delar, vars mellanrum bildar ett torg. En större trappa leder ner till Sjukhusvägen och skapar en direkt länk till den närliggande stadsträdgården, ett andrum för såväl patienter som personal. Sjukhusområdet binds nu även samman med den övriga staden.

I nära anslutning finns både ett nytt parkeringshus och den planerade infarten till hela området. Viktiga siktlinjer finns mot huvudentrén, akutmottagningens entré och stadsträdgården för att öka orienterbarheten. Vårt mål är att skapa en lugn och vacker plats att vistas i.