GreenHub Bro

 
 

GreenHub Bro

Sveriges mest hållbara logistikcentrum

 

Beställare: Stendörren fastigheter
Område: Upplands-Bro
Skede: Pågående


GreenHub Bro är ett planprojekt för utveckling av 1,4 milj kvm mark och ca 500.000 kvm byggnader till ett av Sveriges grönaste logistikcentrum. Hållbarhet genomsyrar hela projektet och samtliga byggnader ska miljöcertifieras. Även social hållbarhet för dom ca 1000 människor som kommer jobba i området prioriteras genom att tillgodose servicefunktioner och en attraktiv arbetsmiljö, något som man inte behöver bortse ifrån bara för att man bygger lager. Många av dessa servicefunktioner tillhandahålls i servicenoden, områdets portal och samlingspunkt med restaurang, gym och konferens. Parallellt med detaljplanearbetet projekteras en 56 500 kvm stor anläggning för VVS företaget Dahl.

Mer information hittar du här