Östra Salabacke, radhus

 
 
X

Östra Salabacke, radhus

Radhus, etapp 2. Utvalt projekt i markanvisningstävling.


 

Beställare: OOF
Område: Uppsala
Skede: Pågående


Dessa urbana radhus är anpassade efter ett modernt och yteffektivt radhusboende i ett centralt läge. Smala enheter som bygger på höjden ger inte bara ett resurseffektivt nyttjande av marken utan även en volym som samspelar med flerbostadshusen i kvarteret. Gaturummet får en extra publik dimension genom att några av radhusens bottenvåningar kan nyttjas som bokaler för lokala verksamheter. Entréer på båda sidorna om radhusen gör att det inte definieras någon fram- eller baksida och därmed ger extra liv till gaturummet. Radhusen utförs i trä med en värmebehandlad panel i olika träslag och som behandlats i olika temperaturer för en variation i färg.