Bäcklösa

 
 
X

Bäcklösa

Nybyggnation av flerbostadshus,

radhus och studentlägenheter

 

Beställare: Uppsalahem
Område: Uppsala
Skede: Färdigställt 2015


Bäcklösa ingår i ett av Uppsalas största och viktigaste utvecklingsområden, Södra staden. Det är ett naturnära område med omgivningar som består av åkermark och hagmark.  Platsens utmaning har till stor del handlat om att hitta en struktur som länkar ihop stadsmässighet med natur. Grundkonceptet är att skapa den småskaliga känsla som präglar trädgårdsstaden genom en placering av radhus längs de lokala gatorna och sedan gradvis öka höjden på bebyggelsen till punkthus och slutligen 4-6 våningar längs med Dag Hammarsköldsväg. Etapp 1 med 252 hyresrätter är färdigställt och etapp 2 med 226 hyresrätter är under produktion. Totalt kommer Uppsalahem att bygga närmare 700 hyresrätter i området under en femårsperiod.