Vilja var här

–   Husen vi skapar ska beröra med sin funktionalitet och gestaltning. Det ger byggnader du vill vara i, trivs i och beundrar.
–   Våra kunder är i fokus och vi lär oss er verklighet och affärsidé. Vi jobbar för ditt bästa, för att ni ska trivas och känna er trygga med oss.
–   Våra medarbetares engagemang, idérikedom och kunskap är vår främsta tillgång. Deras trivsel är vår puls och vår framgång.
 

 
 

Personalstyrka

Metod arkitekter har funnits sedan augusti 2001 och bildades då utifrån ett redan etablerat arkitektkontor. Idag är vi ca 30 anställda, varav 3 delägare. Här arbetar en härlig mix av människor; från mycket erfarna arkitekter och seniora projektörer med unik kompetens och erfarenhet till unga nytänkande medarbetare med fräscha ögon och sprudlande kreativitet.

Vi värnar om mångfald och ser våra olikheter som en tillgång. Vår personalstyrka består av kvinnor och män i alla åldrar och från olika delar av världen. Vi har således ett brett perspektiv när vi tar oss an nya uppdrag och många av oss är dessutom flerspråkiga. 

Personalstyrka.jpg
 

 

Vår Metod

Vi hjälper våra kunder med såväl stora som små projekt och har stor vana att jobba för både kommersiella och offentliga kunder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i den kommunala processen och ta fram utredningar och beslutsunderlag till såväl tjänstemän som politiker. Vi jobbar aktivt med utvecklingsfrågor inom sektorer som framtidens lärmiljöer och den smarta bostaden. Vår erfarenhet inkluderar även mer komplexa projekt, däribland utredningsuppdrag för projekt på flera hundratusen kvadratmeter. Vi är vana att bistå beställare från idé till genomförande och har lång erfarenhet av att analysera och kapacitetsbestämma fastigheter samt ge våra beställare förslag, riktlinjer och råd för deras fastighetsutveckling. 

Vår Arkitektur

Vår arkitektur skall beröra betraktaren och vara ett positivt komplement till den befintliga stadsväven eller det område som påverkas av vår byggnad. Vi bygger våra ideal på tanken att var tid har sitt uttryck. Vi eftersträvar en arkitektur baserad på såväl nytänkande och mod som beprövad erfarenhet, alltid förankrad i god funktion. Bra arkitektur skall även hålla över tiden för att ge långsiktiga värden och bidra till hållbarhet i samhället. Beröringen kan ta sig många uttryck, ska vara väl medveten och måste avvägas från fall till fall och platsens sammanhang. Det kan vara allt ifrån subtila val av material i en enkel harmoni som ger ett undermedvetet välbefinnande, till utmanande arkitektur som har för avsikt att provocera.

 

Metod Arkitekter gör platser där människor vill vara. Platser där du känner dig trygg, sedd och älskad. De två först känslorna skapar vi med vår arkitektur. Den sista måste vi alla bidra med som medmänniskor.

 
 
 

Tankar om hållbarhet

Vi utgår från människans behov med hållbarhet i centrum. Byggandet måste ske med hänsyn till både människa och miljö. Vi måste med gemensamma mål ständigt förbättra processen i byggandet och minska vårt avtryck. Hållbarhet för oss handlar om helheter – klimat och miljö, sociala och ekonomiska frågor, kvalitet och långsiktighet. Att bygga hållbart kräver planering och att ständigt vara uppdaterade om nya innovationer och tekniker. Vi tar aktivt ställning till frågor som: Hur kommer vår kunds verksamhet utvecklas och se ut om tio år? Finns det möjlighet för kunden att expandera och utveckla sin verksamhet utan att lokalen behöver genomgå en stor ombyggnation?

Vårt projekt GreenHub är ett bra exempel på hur på vi arbetar med hållbarhet. Med gröna ytor och Shared Spaces skapar vi interaktion mellan människor och hållbarhet ur flera perspektiv.