Swedaviahuset

Nytt kontor för Swedavia

Beställare Midroc
Ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till nytt huvudkontor till Swedavia vid Arlanda.