kontakt


uppsala

Smedsgränd 2A
753 20 Uppsala
tel 018 - 12 09 05
Länk till karta


stockholm

Södra Agnegatan 29
112 29 Stockholm
tel 018 - 12 09 05
Länk till karta

 • 2017-11-10 10:19 medarbetare, kontakt

  Staffan Karlsson
  arkitekt SAR/MSA
  partner / personalchef
  telefon 070 - 555 27 39
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0YWZmYW4ua2FybHNzb25AbWV0b2RhcmtpdGVrdGVyLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkUtcG9zdDwvYT4=

  info
 • 2017-11-10 10:14 medarbetare, kontakt

  Ulf Segerlund
  arkitekt
  partner / marknadschef
  telefon 070 - 216 78 90
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVsZi5zZWdlcmx1bmRAbWV0b2RhcmtpdGVrdGVyLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkUtcG9zdDwvYT4=

  info
 • 2017-11-10 10:13 medarbetare, kontakt

  Sara Smibacker
  arkitekt SAR/MSA
  kontorschef Uppsala
  telefon 070 – 787 83 14
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNhcmEuc21pYmFja2VyQG1ldG9kYXJraXRla3Rlci5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5FLXBvc3Q8L2E+

  info
 • 2017-11-10 10:11 medarbetare, kontakt

  Patrik Tammerman
  arkitekt
  partner / ekonomichef
  tf kontorschef Stockholm
  telefon 070 - 231 72 05
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhdHJpay50YW1tZXJtYW5AbWV0b2RhcmtpdGVrdGVyLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkUtcG9zdDwvYT4=

  info