kontakt


uppsala

Smedsgränd 2A
753 20 Uppsala
tel 018 - 12 09 05
Länk till karta


stockholm

Södra Agnegatan 29
112 29 Stockholm
tel 018 - 12 09 05
Länk till karta

 • 2018-03-09 10:10 medarbetare, kontakt

  Patrik Tammerman
  Arkitekt
  Partner / Ekonomichef
  Tf Kontorschef Stockholm
  Telefon 070 - 231 72 05
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhdHJpay50YW1tZXJtYW5AbWV0b2RhcmtpdGVrdGVyLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkUtcG9zdDwvYT4=

  info
 • 2018-03-07 10:10 medarbetare, kontakt

  Sara Smibacker
  Arkitekt SAR/MSA
  Kontorschef Uppsala
  Telefon 070 – 787 83 14
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNhcmEuc21pYmFja2VyQG1ldG9kYXJraXRla3Rlci5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5FLXBvc3Q8L2E+

  info
 • 2018-03-04 10:10 medarbetare, kontakt

  Staffan Karlsson
  Arkitekt SAR/MSA
  Partner / Personalchef
  Telefon 070 - 555 27 39
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0YWZmYW4ua2FybHNzb25AbWV0b2RhcmtpdGVrdGVyLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkUtcG9zdDwvYT4=

  info
 • 2018-03-01 10:10 medarbetare, kontakt

  Ulf Segerlund
  Arkitekt
  Partner / Marknadschef
  Telefon 070 - 216 78 90
  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVsZi5zZWdlcmx1bmRAbWV0b2RhcmtpdGVrdGVyLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkUtcG9zdDwvYT4=

  info