Gallerian

Utveckling av Gallerian i Stockholm city

Gallerian ligger mitt i Stockholm city och är med sina 50.000 besökare per dag en av Sveriges mest besökta platser. Kvarteret har sedan 2014 byggts om i projektet Urban Escape med fler kontorsytor, hotell, restauranger och service. I samarbete med ElinderSten Arkitekter arbetar vi med ombyggnationen och utvecklingen av handelsvåningarna.

Beställare: Zengun AB