Elverket

Elverket

Nytt stort utvecklingsprojekt i Södertälje

Beställare HSB Stockholm
Förslag ny stadsdel i Södertälje med 600-700 bostäder.